Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP

Apartman Yöneticisi | Apartman Yönetimi | Arsa Payı

Arsa Payı Nedir? | Arsa Payı Nasıl Hesaplanır?

Arsanın Kat mülkiyeti kanununda yazılı esaslara göre Bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir. KMKanuna konu olan yapının doğrudan kat mülkiyetine geçirilmesinde bu tarihteki değeri ile orantılı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre gösterilmesi suretiyle kurulur.kat mülkiyeti ile arsa payı birbirlerinden ayrılamaz, bağımsız devredilemez.

ARSA PAYLARI NASIL HESAPLANIR?

Her bağımsız bölüme, arsa payının ifade ettiği değeride ihtiva etmek üzere değer biçilir.

*Bu konuda;bağımsız bölümlerin büyüklüğü değil,alım-satım değeri dikkate alınır.

*Bağımsız bölüm ile anagayrimenkulün değerleri arasındaki oran,arsa payı olarak kabul edilir.

*Örnek : 8 "Bağımsız bölüm" olsun:Aşağıdaki işlemler yapılır.

Bağımsız Bölüm Değeri

---------------------------------------------

-----------------------------------------------

Toplam : 140.000.-TL

Görüldüğü gibi, anagayrimenkulün toplam değeri 140.000.-YTL.'dır.

*Sonra her bağımsız bölüm ile anagayrimenkulün değerleri arasındaki oran bulunur.

Çıkan,arsa payıdır.

1'inci bağımsız bölümün değeri 25.000.-TL.;anagayrimenkulün değeri 140.000.-TL olduğu için;

25.000.-........... 25

_______ ..........____ = bulunur.

140.000.-......... 140

*Diğerleri de bu şekilde hesaplanıp,aşağıdaki tablo elde edilir.

Bağımsız Bölüm Değeri Arsa payı

--------------------------------------------------------------