Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP

Apartman Yöneticisi | Apartman Yönetimi | Yöneticinin Atanması

Yöneticinin Atanması

Kat mülkiyetine göre yönetici seçimi

Özet : 8 ve daha fazla bağımsız bölüm varsa yönetici atanması mecburidir yönetici dışarıdan da sözleşmeli olarak atanabilir yönetici veya yönetim kurulu üyeleri ön ad ve soyadları ile iş ve ev adreslerini gösterir bir listenin, ana taşınmazın görülebilen bir yerine levha içinde asılması zorunludur.

Sitelerde Yönetim

Site Genel Kurulu (Kat Malikleri Kurulu)

Genel kurul tüm blokların kat maliklerinden oluşur sitedeki tüm bağımsız bölüm malikleri toplanarak site yönetim ve denetim kurullarını seçerler.

*genel kurul kararları kanunların emredici hükümlerine aykırı olamaz. Aksi halde kararlar hükümsüz olur.

Site Yönetimi Veya Yönetim Kurulu

Sitenin en büyük yönetim organıdır. Kurul 3 asil-3 yedek üyeden oluşur.

Görevi : siteyi yönetmek

Blok Yöneticisi Veya Yönetim Kurulu

Her blok kat malikleri toplanarak kendi aralarında yönetici veya yönetim kurulunu seçerler

Dikkat edilecekler:

Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule icbar edilemez. Y.5.h.d. 7.7.1986 gün, 1986/9376 e.9920 k.

Yönetici atanması ile ilgili davayı tek kat malikide açabilir. 18.h.d. 28.5.1993 gün, 1993/5439 e.7293 k.

Yönetici birinci toplantıda seçilemezse,ikinci toplantıda da sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmesi gerekir.bulunanların çoğunluğu yetmez. Y.5.h.d.26.3.1984 gün ,1984/2271 e.2660 k.

*Kat malikleri kurulunca yönetici tayin edildikten sonra ,mahkeme marifeti ile yönetici tayini istenemez. Y.5.h.d.5.4.1968 ,e.1968/1022 ,k.1968/1983.