Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP

Apartman Yöneticisi | Apartman Yönetimi | Soru Sor

  Adı Soyadı: *
  E-Posta: *
  Telefon:
  Mesajınız: *
  Doğrulama Kodu   [Validation code] Yenile
  Kodu Giriniz:  
( * İle işaretlenmiş alanların doldurulması zorunludur.)

Apartman Yöneticisi | Apartman Yönetimi | Sık Sorulan Sorular

Kat Malikleri kurulu oy çokluğu ile apartmanın yönetim planında değişiklik yapabilir mi?

Sonradan toplanan kat malikleri kurulunun oy birliği sağlanmadıkça yönetim planında kabul edilen bir ilkeyi değiştirmeye imkan yoktur. Yönetim planında pay oranında alınması gereken bir avansın, eşit olarak paydaşlardan alınmasına karar verilemez.

Apartmanda,kat sahibi herhangi bir değişikliği yapabilir mi?

Kat sahiplerinden biri,diğer kat sahiplerinin izni olmadıkça,tesis veya herhangi bir değişiklik yapamaz ayrıca tüm kat sahiplerinin onayını alsa bile,onaylanmış proje ve imar mevzuatına aykırı değişiklik, tesis yada onarım yapamaz.Böyle durumlarda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur.Fakat,yönetici aynı zamanda kat sahibiyse dava açabilir.

Kiracı ikamet ettiği evi satın almak isteyen kişilere göstermek zorunda mıdır?

Ev sahibi satmak istediği evini,içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda,mahkemeden tedbir kararı çıkartıp,belirli gün ve saatlerde satın almak isteyenleri evi gezdirmek üzere eve götürebilir.Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır.Ve taraflar bu kurallara uymak zorundadır.

Kiracınız kirayı ödemiyorsa nasıl dava açabilirsiniz?

Bir kira yılı içinde,sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmayan kiracıya iki (2) defa ihtarname çekilmişse akdin sonunda tahliye davası açılabilir.İki (2) haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davalarının mutlak surette kira süresinin sona ermesini takip eden bir (1) ay içinde açılması gerekir.Eğer bu bir (1) aylık süre aşılırsa,ev sahibinin dava hakkı bir sonraki döneme kadar düşmüş olur.(ihtarın haklı olabilmesi için-kiracının eline ihtarname geçmeden ev sahibinin ödemeyi kabul etmemesi gerekir)

Sözleşmeli kapıcınız başka bir apartmanda çalışıyorsa?

Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa,apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın,sözleşmesini başka yerde çalıştığını öğrendikten sonra altı (6) iş günü içerisinde fesh edebilirsiniz.

Apartmanın dış cephesini boyatacağız Kat Mülkiyeti kanununa göre Yönetici nerelerin boyatılmasından sorumludur?

Yönetici anataşınmazın ortak yerlerinden sorumludur.Dış cephe olayında bütün dış duvarlar ortak yerdir fakat kapalı balkonlar-balkon demirleri ve daire pencereleri dışarıdan gözükse dahi dairelerin kendi sorumluluğundadır.Hiçbir daire malikini balkon demirinin toplanan ortak para ile boyanmasına zorlayamazsınız.

Anagayrımenkulün, kütükte, mesken iş veya ticarethane yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde klinik açılabilir mi?

KMK Madde 24'e göre hastane, dispanser, klinik, polikilinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Apartmanlarda özel kulüp kurulabilir mi?

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalarına şerh verilir.

İşyeri veya Ticarethane olarak tescil edilmiş yerlere ayrıca karar almadan fırın açılabilirmi?

Açılabilir.

Mesken olarak tapuya kayıtlı bağımsız bölüm büro olarak kullanılabilir mi?

Evet.Bürolar ,K.M.K Madde.24 'de sözü geçen iş yerlerinden ne açık nede kapalı olarak hiç birinin veya benzerlerinin kapsamına girmez. Kullanılması veya kiraya verilmesi için Kat Malikleri Kurulunun vereceği kararlara da ihtiyaç yoktur.

Ticari şirketlerin faaliyet gösterdiği yer büro olarak kabul edilir mi?

Hayır Limited - Anonim şirket vb.. ünvanlı kuruluşlar ticarethane kapsamındadır. Örnek:3 Avukat arkadaş müşterek bir büro kiralayıp her odasını biri kullanabilir.Aynı 3 avukat Hukuk limited Şirketini kurup (Ltd Şti=Ticarethane olduğu için) mesken olarak tescil edilmiş binalarda faaliyet gösteremezler.

Bürolara hangileri örnektir?

Kültür Sanat Vakfı Bürosu, Mühendislik Büroları, Doktor Muayenehaneleri

Büro olarak kabul edilmeyenler hangileridir?

Parti merkez ve büroları, Bankalar, Emlak Komisyoncuları

Balkonlar ortak yerlermidir?

Balkonlar bağımsız bölüme dahildir. Ancak balkonun tavanı, tabanı, ve yanındaki dış duvarlar ortak yerlerdendir. Balkonun kapatılması ortak yere müdahale demektir. Keza balkon demirlerinin bakım ve boyası da o bağımsız bölüme aittir.

Dükkan önlerindeki boşluk alanlar ortak yer midir?

Pastahane, lokanta, market vb. işyerlerinin önünde bulunan boşluklar ortak alanlardır ve faydalanma hakkı tüm maliklere aittir. AÇIKLAMA : "Dükkanın önünde bulunan arsa parçasının dükkanın kapsamı içerisinde bulunması isteniyorsa, bu hususun anataşınmazın projesinde ve ayrıca resmi sözleşmede belirtilmesi gerekir."

Ana duvar nedir?

"Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ve taşıyıcı özelliği olan yada bağımsız bölüm içerisinde taşıyıcı özelliği olan duvarlardır." AÇIKLAMA : Ana duvarlar anataşınmazın ortak yerlerindendir. Ana duvarı yıkıp açmak, pencereyi kapı olarak değiştirmek gibi değişiklikler bütün kat maliklerinin izni olmadıkça yapılamaz."

Su, Kalorifer ,kanalizasyon,nereye kadar ortak yer kavramı içindedir.?

Su tesisatları daire içine girene kadar ortak yerlerdir.Kalorifer sisteminin tamamı ortak yerdir.Kanalizasyon hatları (düşey olanlar) ortak, bunlara yapılan bağlantılar ise dairelerin kendi malıdır.